Kuram nedir kısaca açıklayınız ?

GezginRuhlar

Global Mod
Global Mod
Kuram, bir felsefenin veya bilimin icinde ortaya ckan genel bir kavramdr. Bir felsefeyi veya bilimi anlamak ve acklamak icin kullanlan bir arac olarak dusunulebilir. Kuramlar, konu hakkndaki dusunceleri ve onerileri icerir ve arastrmaclarn calsmalarn yonlendirir.

Kuramlarn Nitelikleri

Kuramlar, gozlemler ve deneyler sonucunda elde edilen bilgilerin ozetlenmesi veya bir araya getirilmesi sonucunda ortaya ckar. Kuramlara dayal olarak, arastrmaclar herhangi bir bilgiyi anlamaya veya cozmeye calsrken, bu bilgileri bir araya getirir ve daha buyuk bir baglamda analiz ederler. Kuramlar, arastrmalarnn sonuclarn onceden belirlenmis bir kurama gore yorumlamalarn mumkun klar.

Kuramlarn Kullanm

Kuramlar, arastrmaclarn herhangi bir konuda daha bilincli ve amacl kararlar almalarna yardmc olur. Kuramlar, deneylerin ve gozlemlerin sonuclarnn snflandrlmas ve anlaslmasna yardmc olur. Kuramlar, arastrmalarnn sonuclarn kontrol etmek ve deneyleri tekrarlama arac olabilir. Ayn zamanda, kuramlar, arastrmaclarn calsmalarnn kapsamn genisletmelerine veya ozellestirmelerine yardmc olabilir.

Kuramlarn Snflandrlmas

Kuramlar, deneylerin sonuclarn anlamak ve yorumlamak icin kullanlan farkl turleri vardr. Genel olarak, kuramlar uc ana kategoriye ayrlr; teorik kuramlar, yorumlayc kuramlar ve oneri kuramlar. Teorik kuramlar, arastrmaclarn deneylerin sonuclarnn bir araya getirilmesine yonelik genel bir kuram sunar. Yorumlayc kuramlar, deneylerin sonuclarnn anlaslmas icin gozlemleri ve deneyleri kullanan kuramlar icerir. Oneri kuramlar, deneylerin sonuclarnn kullanlmasyla ilgili cozumler onerir.
 
Üst