Microsoft eşleme ve OR: tuhaf olmaya devam ediyor

Womanne

Member
.NET 2.0’ın en büyük zayıflıklarından biri, ana bellekteki .NET nesnelerini ilişkisel veritabanlarındaki tablolarla (otomatik olarak) eşlemek için bir nesne-ilişkisel eşleyicinin (ORM) bulunmamasıdır. Java dünyasında doğrudan ürünün özüne entegre edilmiş farklı ORM yaklaşımları mevcut olsa da (bkz. JDO ve EJB ve EJB 3.0’daki Java Persistance API’si), Microsoft kitaplıklarını kullanarak veri erişimini “yürüyerek” geliştirmek her zaman gereklidir.

DuyuruMicrosoft, 2003 yılında Object Persistance Framework (aka Objectspaces) adı altında “teknik önizleme” olarak .NET için ORM’nin alfa sürümünü zaten sunmuştu. .NET 2.0 alfa sürümü ayrıca System.Data.ObjectSpaces ad alanı biçiminde ObjectSpaces’i de içeriyordu. Ancak Redmond daha sonra ORM’yi .NET 2.0’dan kaldırmaya karar verdi. Bağlamda, yalnızca performans sorunlarının mevcut olması değil, aynı zamanda Redmond’da başka bir ürün ekibinin de veritabanı odaklı dosya sistemi Windows Dosya Sisteminin (WinFS) bir parçası olarak .NET için bir ORM üzerinde çalıştığı “keşfedildi”. “Yukarıdan” gelen bir direktif, rakip iki takımı bir araya getirdi.

Eylül 2005’teki Profesyonel Geliştiriciler Konferansı’nda (PDC) Microsoft, LINQ’u (Language Integrated Query) tanıttı. LINQ’da Select, Where, From ve Order By gibi SQL tarzı sorgu komutları .NET dilinin dil sözdiziminin bir parçasıdır. C# 3.0 ve Visual Basic 9.0, LINQ komutlarını desteklemelidir ve OR eşlemesi de mümkündür.

PDC oturum aralarında LINQ’un OR eşleme işlevlerini kullandığını zaten duymuştuk; bu işlevler ADO.NET 3.0 olarak System.Data’nın bir uzantısı olarak görünecektir. 10 Mayıs’ta ADO.NET 3.0 ile ilgili ilk belgeler Microsoft web sunucusunda mevcuttu (bkz. Erwyn van der Meer’in blog yazısı). Haziran ayının başında Microsoft bu belgeleri yeniden sildi. Visual Studio 2005 açılış ekranında yalnızca bozuk bağlantılar görüntüleniyor (ekran görüntüsüne bakın).
Visual Studio 2005'te ADO.NET 3.0'a bozuk bağlantılarVisual Studio 2005’te ADO.NET 3.0’a bozuk bağlantılarDolayısıyla ilginç soru ortada duruyor: Microsoft bu sefer bir OR eşleyicisini pazara sunabilecek mi? Sanırım öyle ama bunun için elimi ateşe sokmayacağım. Seni Güncel tutacağım!

Microsoft’u beklemek istemiyorsanız üçüncü parti pazarına ve açık kaynak dünyasına yönelebilirsiniz. .NET için nesne ilişkisel haritalayıcılara yönelik pazara genel bir bakışı web sitemde bulabilirsiniz.


()Haberin Sonu
 
Üst