Testis Kanseri yol açar?

AliDayı

New member
Testis kanseri ürolojik kanserlerden biridir. Testis kanseri, prostat, mesane ve böbrek kanseriyle bir arada ürolojik onkolojinin ilgi alanıdır. En az görülen ürolojik kanser tipidir. Yapılan bir çalışmada testis kanserinin erkeklerde görülen tüm kanserler ortasındaki oranının %1 olduğu bildirilmiştir. Ekseriyetle testislerin birinde olur. Testis kanseri öteki üç ürolojik kanser kadar sık görülmese de kendine has özellikleriyle dikkate alınması gereken bir hastalıktır. Pediatrik yaşta görülen tümörler dışarıda bırakıldığında (ürolojide pediatrik tümörler epey nadirdir) genç yaş kümesinde görülen kıymetli kanserlerden biridir. Testis kanseri en sık 15-35 yaş ortası görülür.

Testis erkeklikle alakalı bir organdır. Erkeklerde üremeyi sağlayan testiste sperm hücreleri üretilir ve erkeklik hormonu (testosteron) salgılanır.

Testis Kanseri Oluşumunun niçinleri

Kişide testis kanseri riskini artıran üç temel faktör olduğunu düşünüyoruz: gebelik sürecinde yaşanan birtakım meseleler, genetik yatkınlık ve doğumsal ürolojik hastalıklar (inmemiş testis, hipospadias).

İnmemiş testis, bebeğin testislerinden birinin yahut her ikisinin torbaların ortasında olmayıp kasıkta yahut karın ortasında olmasıdır. Bu bir hastalıktır ve bir süre bekledikten daha sonra testis zaten inmiyorsa tedavi edilmesi, testisin doğal pozisyonuna indirilmesi gerekir. İnmemiş testisle doğan erkek çocuklarda testis kanseri görülme riski genel ortalamadan 5-10 kat fazladır.

Testis Kanseri Belirtileri

Testis kanseri erken evrelerde belirti vermez. Hastalar ekseriyetle testislerini ellediklerinde bir sertlik hissederler ve üroloji doktoruna başvururlar. Testis kanseri hastalarında şu belirtiler olabilir:


  • Testiste ele gelen kitle yahut şişlik


  • Testiste ağrı, yük hissi, hassasiyet


  • Karın ve/veya kasıkta ağrı


  • Testis torbasında sıvı toplanması


  • Göğüslerin genişlemesi yahut hassasiyeti


  • Sırt ağrısı
Testiste ele gelen her kitlenin tümör olmadığını belirtmekte yarar var. Kesin teşhis için kesinlikle üroloji uzmanına başvurulmalıdır.

Testis kanseri tanısı elle muayene, birtakım kan testleri (AFP, beta-HCG, LDH), ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi üzere teşhis halleriyle konur. Gerekli durumlarda MR ve PET-CT taramalarından da yararlanılabilir.

Testis Kanseri Tedavisi

Testis kanseri tedavi edilebilir. Bilhassa kanser bedenin öbür bir kısmına metastaz yapmadıysa cerrahi ile sorun ortadan kaldırılabilir. Hastalığın evresine bakılırsa tek başına yahut cerrahiye ek olarak kemoterapi tedavisine de başvurulabilir.

Testis Kanseri Ameliyatı

Testis kanseri ameliyatı ya da radikal inguninal orşiektomi. Kasıktan girerek tümörlü testisin bedenden çıkarılması ameliyatıdır. Testis büsbütün çıkarılabileceği üzere sadece tümörlü kısmı da çıkarılabilir. Ameliyat açık yahut kapalı olarak gerçekleştirilebilir.

Kemoterapi

Testis kanseri olgularında kemoterapi tek başına kullanılabileceği üzere cerrahiyle bir arada de kullanılabilir.

Testis Kanseri Ameliyatı daha sonrası Güzelleşme Süreci

Testis kanseri çoklukla testislerden yalnızca birinde olur. Yani tümörlü testisi alınıp tedavisi tamamlandıktan daha sonra hasta kısa bir süre ortasında cinsel hayatına sıhhatle devam edebilir. İş ömrüne ve günlük yaşantısına geri dönebilir. Burada bilinmesi gereken en değerli şey, bir testisinde tümör olan bir hastanın gelecek yaşantısında başka testisinde de tümör ortaya çıkabileceğidir. Risk yüzde 3’dür. Bu niçinle testis kanseri tedavisi olan hastaların ömürlerinin geri kalanında da aşikâr dönemlerle ürologlarını ziyaret etmeleri gerekir.

Testis kanseri ameliyatı daha sonrası cinsellik sürdürülebilir mi?

Tümör sadece hastanın tek bir testisindeyse, bu testis alındıktan kısa bir süre daha sonra çiftler cinsel hayatlarına sıhhatle devam edebilir. Çocuk sahibi olabilir. Tümörlü bir testisin sperm ve hormon üretimi aslına bakarsan hasar almış olur. Çıkarılması hastanın cinsel hayatına bir ziyan vermez. Lakin testis tümörü ender de olsa çift taraflı görülebilir ya da gelecek senelerda başka testiste de tümör oluşabilir. Bu durumda iki testise birden müdahale edilir. Nihayetinde kişi artık sperm üretemez ve çocuk sahibi olamaz. Erkeklik hormonu desteğiyle cinsel hayat uzun yıllar devam edebilir.
 
Üst