Italyanca Arya ne demek ?

Alkoz

Global Mod
Global Mod
Italyanca Arya Nedir?

Italyanca Arya, Roma Imparatorlugu'nun dillerinden biri olan Latince'den turemis, Italya'da konusulan dillerin bir altgrubudur. Bu diller, Guney Italya'da konusulan Sut ve Napolili dillerden olusmaktadr. Sut ve Napolili dillerin cogu, Latince ile yakndan iliskilidir, ancak bazlar, Grek ve Farsca'ya da dayanr.

Italyanca Arya, Italyan kulturunun bir parcas olarak, kulturunun cesitli yonlerini yanstr. Latin koklerine sahip olan bu dil, Roma Imparatorlugu'nun doneminden beri kullanlmaktadr. 20. yuzylda, Italyanca Arya'nn kullanmnn gittikce azalmasna ragmen, hala Italyan kulturunun bir parcas olarak kullanlmaktadr.

Italyanca Arya'nn Tarihcesi

Italyanca Arya, Roma Imparatorlugu'nun varlgndan beri var olan bir dildir. Roma Imparatorlugu'nun yklmasndan sonra, Italya'da konusulan dillerin cogu, Latince'den turemistir. Bolgeler arasnda farkllklar olsa da, Italyanca Arya, tum Italya'da konusulan ortak bir dildir.

20. yuzylda, Italyanca Arya'nn kullanm, gittikce azalmaya baslad. Ancak, hala Italya'nn kulturel bir parcas olarak kullanlmaktadr. Yllar icinde, Italyanca Arya'nn kullanm, kulturel aktiviteler ve konusmalar araclgyla surdurulmustur.

Italyanca Arya'nn ozellikleri

Italyanca Arya, Latince kokenli bir dildir. Bu dil, cogu diger Italya dilinde oldugu gibi, ayn koklerden turemistir. Ancak, Italyanca Arya, diger Italya dillerinden farkl bir lehceye sahiptir. Ornegin, Italyanca Arya'da, Latince'deki cogu sozcugun aksine, unlulerin degistigi, guclu ve zayf olanlarn mevcut oldugu bir cekim eki sistemi mevcuttur.

Bu dil, ayrca, farkl turlerdeki fiilleri icerir. Italyanca Arya'da, bir fiilin tamamlanms ya da tamamlanmams sekilde kullanlmasna bagl olarak, farkl turleri vardr. Bu, Italyanca Arya konusanlar icin onemli bir avantajdr cunku, fiilin nasl kullanlacagn anlamak kolaydr.
 
Üst