.NET 7.0’daki yenilikler [16]: Docker dağıtımınızı .NET CLI ile özelleştirin

Womanne

Member
Bu .NET 7.0 serisinin önceki sürümlerinde, .NET 7.0 uzantısı dotnet publish Docker kapsayıcılarının doğrudan .NET projelerinden oluşturulabileceği tartışıldı.Dr Holger Schwichtenberg, güvenlikle ilgili son derece kritik alanlarda bile yenilik ve deneyim odaklı yazılım geliştirme sunan MAXIMAGO’da Baş Teknoloji Uzmanıdır. Aynı zamanda, çok sayıda orta ölçekli ve büyük şirketi yazılım geliştirme ve işletim konusunda 38 tanınmış uzmanla danışmanlık ve eğitimle destekleyen uzman ağı www.IT-Visions.de’nin başkanıdır.Geçerli konsol yolu bir .NET projesiyse, bunu yapmak için aşağıdaki iki komut yeterlidir:


# Container-Build-Paket hinzufügen
dotnet add package Microsoft.NET.Build.Containers
# Veröffentlichen als Container
dotnet publish --os linux --arch x64 -c Release -p:publishProfile=DefaultContainer


Otomatik olarak kullanılan temel görüntü (“mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:7.0”) Debian’a dayalıdır. seçeneği ile -p:ContainerBaseImage Alp gibi başka bir resim seçebilirsiniz:


dotnet publish --os linux --arch x64 -c Release
-p:publishProfile=DefaultContainer
-p:ContainerBaseImage=mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:7.0-alpine


ASP.NET Core Runtime ile tüm Microsoft Docker temel görüntülerinin bir listesi Docker Hub’da mevcuttur.betterCode() .NET 8.0, çevrimiçi konferans, 21 Kasım 2023Bir sonraki uzun süredir devam eden destek sürümü, .NET 8.0 ile birlikte görünecektir. 21 Kasım 2023’te Haberler ve www.IT-Visions.de tarafından sunulan betterCode() .NET 8.0 çevrimiçi konferansı, .NET 8.0’a ilişkin temel bir genel bakış elde etmek için araçlar sağlayacaktır. Uzman konuşmaları .NET 8.0, ASP.NET Core 8.0, Blazor 8.0, .NET MAUI, C# 12.0 ve daha fazlasındaki yenilikleri gösterir. Dört tam günlük atölye çalışması pratik bilgiler verir.seçeneği ile -p:ContainerImageName ortaya çıkan Docker görüntüsünün adını da değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak yalnızca .NET proje adı kullanılır.


dotnet publish --os linux --arch x64 -c Release
-p:publishProfile=DefaultContainer
-p:ContainerBaseImage=mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:7.0-alpine
-p:ContainerImageName=MeinBlazorImage


Örneğin farklı bir hedef kaydı seçmek için ek seçeneklerin kullanımına ilişkin açıklamalar (-p:ContainerRegistry) veya başka bir bağlantı noktası (-p:ContainerPort) GitHub’daki belgelerde açıklanmıştır.(harita)Haberin Sonu
 
Üst