Ortak kök nedir örnekler ?

Alkoz

Global Mod
Global Mod
Ortak kok, kelimeler arasndaki iliskiyi acklamak icin kullanlan bir dilbilimsel kavramdr. Ortak kokler, belli bir dile ozgu olabilir veya birden fazla dil arasnda paylaslabilir. Ayn ortak kokleri kullanan kelimeler, benzer cekimleri de paylasabilirler. Bu makalede, ortak kokler nedir ve ornekleri nelerdir tartslacaktr.

Ortak Kok Nedir?

Ortak kok, belli bir dilde paylaslan bir kelime parcasdr. Ortak kokler, ozellikle kokleri veya kokun kendisi olan kelimeler icin gecerlidir. Ortak kokler, kokleri veya kokun kendisi olan kelimeleri olusturmak icin kullanlan bir dilbilimsel kavramdr. Ortak kokler, kelimeler arasndaki iliskiyi acklamak icin de kullanlr. Ortak kokler, cogu zaman bir anlam ifade etmek icin kullanlr ve bu anlam, ortak kokun geldigi dil ile snrldr.

Ortak Koklerin Ornekleri

Bir dilde ortak kokler bulmak icin, kelimeleri bir araya getirmek ve o kelimelerin ortak bir ozelligi olup olmadgn arastrmak gerekir. Ornegin, Ingilizce kelimeler "run", "runner", "ran", "running" ve "runs" ortak bir kok paylasyor. Bu kelimelerin ortak kokleri "run" dr.

Ingilizce kelimeler arasnda diger ortak kok ornekleri sunlardr: "pay" (pay, pays, paying, paid), "port" (port, ports, ported, porting), "struct" (structure, structural, structures) ve "dict" (dictionary, dictate, diction).

Ortak Kok Kullanm

Ortak kokler, yalnzca kelimeleri tanmlamak icin degil, ayn zamanda kelimelerin cogulunu olusturmak icin de kullanlr. Ornegin, Ingilizce "run" ortak kokunden kelimelerin cogulunu olusturmak icin "s" eki kullanlr. Boylece, "run" kelimesinin cogulu "runs" olarak olusturulur.

Ortak kokler, dil bilimcilerinin kelimeleri incelemelerinde onemli bir aractr. Ortak kokler, kelimelerin olusturulmas, kullanm ve anlamlar arasndaki iliskileri acklamada onemli bir rol oynarlar. Dilbilimciler, ortak kokleri kullanarak kelimeleri daha derin bir sekilde incelemeleri mumkun olur.
 
Üst