Smmm Staja Giriş Sınavını Kazandıktan Sonra Ne Olacak?

kemikkadin

New member
Staja başlama sınavı kendi bile başlı başına bir süreç iken bundan sonra olayların başladığını bilmemiz gerekiyor. Staja başlama sınavını kazandıktan sonra herşeyin bittiğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz.

Blogumda Mali Müşavir Staj başlatma ve yeterlilik konusuna değinerek birçok blog yazısı kaleme alıyorum. Hem kendim bu süreçte yaşadığım tecrübeleri hem kafama takılan noktaları değerli mali müşavir adayı arkadaşlara anlatıp yol gösterme çabasındayım.

Mali Müşavir Staj Sınavını Kazandıktan Sonra Ne Yapmamız Gerekiyor?
İçerik

1 Mali Müşavir Staj Sınavını Kazandıktan Sonra Ne Yapmamız Gerekiyor?
1.1 Sınavı Kazandım Şimdi Ne Yapmalıyım ?
1.1.1 Staja Başlama Sınavını Kazandıktan Sonra Staj Başlatma Süreci Ne Kadardır?
1.2 Nerelerde Staj Yapabilirsiniz?
1.3 Staj Sonrası Başka Bir Eğitim Var mı ?
1.4 NERELERDE STAJ YAPILABİLİR ?
1.5 Stajdan Sayılan Süreler Nelerdir?
Öncelikle staj başlatma sınavını verdiğinize göre küçük de olsa bir ohh çekmeniz gerekiyor. Her ne kadar kolay görünse de sınav birçok noktada zorlanıyoruz. Hem eğitim sisteminin eksiklikleri hemde bürolarda çalışırlen pratik ve teorinin farklı noktalar olması nedeniyle bu zorluğu yaşıyoruz. Staja başlama sınavı için bu yolun başlangıç tabelası diyebiliriz. Henüz yola çıktık bile diyemiyoruz hem uzun hem yorucu bir süreç olan Mali Müşavirlik Stajı bununla beraber açılmış oluyor.

Sınavı Kazandım Şimdi Ne Yapmalıyım ?
Staja başlama sınavını kazandıktan sonra kendinize bir tatil bir hediye bir 🙂 güzellik yaparak devam edebilirsiniz. Motivasyonunuz bu adımdan sonra yükselecek olsada ilerki prosedürler nereden düştüm ben bu yola denecek kadar fazla.

Staja Başlama Sınavını Kazandıktan Sonra Staj Başlatma Süreci Ne Kadardır?
Staj başlatma sınavını kazandıktan sonra stajınızı 3 yıl içinde başlatmanız gerekmektedir. 3 yıl içinde stajınızı başlatmamanız durumunda kazandığınız sınav boşa gitmiş olacak verdiğiniz emekler heba olacaktır.

Nerelerde Staj Yapabilirsiniz?
Sınavı kazandıktan sonra stajer adaylarının mali müşavirlik stajlarını başlatmakları için Mayıs, Eylül ve Ocak aylarının ilk on gününe kadar sigorta girişlerini yaptırmaları ve istenen evrakları bağlı bulundukları olaylara teslim etmeleri gerekiyor.

Staj Sonrası Başka Bir Eğitim Var mı ?
Stajı Kazandıktan sonra tesmer tarafından e-stajer eğitimini tamamlamaları gerekiyor. Bu eğitim internet ortamında uzaktan olabileceği gibi uzaktanda olabilmektedir.

NERELERDE STAJ YAPILABİLİR ?
Stajları, Yeminli Mali Müşavir yada serbest Muhasebeci Mali Müşavir yanında ve / yada onların denetim ve nezaretinde yapılır.
Meslek mensubu nezaret ve denetiminde staj icra eden aday meslek mensupları, bu stajlarını bir ticari işletmenin merkezinde, bağlarımlı veya sözleşmeli meslek mensubunun denetim ve gözetiminde yaparlar. İşletmelerde, muhasebe biriminde vazife meydana getiren meslek mensubu sayısı kadar birey staj yapabilir.
İşletmelerde, bağlarımlı meslek mensubunun nezaretinde yapılan stajda, aday ile meslek mensubunun aynı işyeri numarasında çalışması gereklidir.
Başka odaya bağlı meslek mensubunun nezaretinde staj yapılabilir. (Örn: Ankara ilinde faaliyet gösteren bir işletmede bağlarımlı çalışan İstanbul SMMM Odası üyesi meslek mensubunun nezaretinde staj yapılması).
Meslek mensubu gözetiminde staj yapan adayların stajları sırasında, stajına tasdik veren meslek mensubunun sağlık mazereti sebebi ile geçici süreli raporlu olması halinde durumun rapor ile belgelenmesi koşuluyla bu dönemde geçen staj süresi geçerli sayılır.
İşletmelerde, şirket müdürü yada yönetim kurulu üyesi olarak vazife yapanların staj başvuruları kabul edilmez.
İşletmelerin şubelerinde, temsilciliklerinde, şantiyelerinde, fabrikalarında, bağlantı bürolarında, satış mağazalarında, tahsilat merkezlerinde, teşhir yerlerinde ve bölge müdürlüklerinde … vb. Staj yapılamaz. Ancak; staj yapılacak işletmenin merkez adresinde, muhasebe birimi ve muhasebe çalışanı bulunmuyorsa; bu işletmenin idari, hukuki ve tutumsal faaliyetlerinin toplandığı, mali tablolarının konsolide edilerek düzenlendiği işyerindeki muhasebe biriminde aşağıdaki tespit ve işlemlere bağlı olarak staj yapılmasına izin verilir.
İşletme adına kayıtlı işyerlerinde (irtibat bürolarında, satış mağazalarında, tahsilat merkezlerinde, teşhir yerlerinde ve işletme merkezinde) muhasebe birimi ve muhasebe çalışanın olup olmadığı bu işyerlerine ilişkin SGK hizmet listeleri ile belgelenmesi halinde 23 muhasebe meslek kodu bulunan işyerinde stajyapılmasına izin verilir.
İşletmeye ilişkin birden fazla işyerinde muhasebe meslek kodu var ise bu işletmede staj yapılamasına izin verilmez. Bu durumda olan başvurular; istenen bilgi ve belgeler eşliğinde TESMER Şubeleri / Odalar tarafından değerlendirilerek Oda görüşü ile beraber karara bağlanmak üzere TESMER’e gönderilir. Mevzu TESMER Yönetim Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır ve bu karar yazılı olarak ilgili TESMER Şubesine / Odaya bildirilir.
Meslek mensubu denetimi altında staj yapılacak ise staja tasdik veren meslek mensubu ile talibin çalıştığı işyeri içinde müşavirlik hizmet sözleşmesi yapılmış olması şartı aranır.

Stajdan Sayılan Süreler Nelerdir?
Lisans öğrenimini 3568 sayılı Yasa’nın 5/A-a maddesinde belirtilen alanlarda tamamlamış ve aynı alanlarda yüksek lisans eğitimi görenlerin bu eğitimde geçen süreleri, yüksek lisans diplomasının teslim edilmesi koşuluyla bir yıllık staj süresinden sayılır. Lisans öğrenimi 3568 sayılı Yasa’nın 5/A-a maddesinde belirtilen alanlarda olmayan ve yüksek lisans eğitimini anılan Yasa’da belirtilen alanlarda tamamlayan adayların yüksek lisans eğitimleri staj süresinden sayılmaz bunların staj süresi 3 yıldır.

Lisans öğrenimi 3568 sayılı Yasa’nın 5/A-a maddesinde belirtilen alanlarda olmayan ve yüksek lisans eğitimini anılan Yasa’da belirtilen alanlarda tamamlayan ve bu eğitime göre, staja başlayan adayların stajı sırasında Yasa kapsamında yer alan alanlarda lisans eğitimini tamamlamaları halinde staj süreleri bir yıl kısalır. Adayın yüksek lisans diplomasını stajı sırasında sunması durumunda, stajının bir yıllık bölümünün tamamlandığı kabul edilir. (Bu uygulamadan yararlananların kurs ve seminerlerde geçen eğitim süreleri staj süresinden sayılmaz.)

Yasada belirtilen ilgili konularda doktora yapmış olanların ise bu eğitimde geçen sürelerinin 18 ayı, doktora diplomasının verilmesi koşuluyla staj süresinden sayılır. (Bu uygulamadan yararlananların, yüksek lisans eğitimi ve kurs ve seminerlerde geçen eğitim süresi staj süresinden sayılmaz.)
 
Üst